JENTER EKSTRA

topp_jenter.jpg

JENTER EKSTRa


Hvem kan gå på Jenter Ektra?

Partiet er for deg som allerede går på 1. 2. eller 3. parti og ønsker å trene mer og vil gå den tredje dagen i uken på turn.
Du bør være glad i alle de fire apparater: skranke, bom, frittstående og hopp da vi skal øve konkurranse øvelser/stigeturn i disse.

Fokusområder:

Det blir spennende og utfordrende trening med styrke, bevegelighet, spenst, balanse, fiksering og koordinasjon.
Det forventes at du kommer på alle treningene gjennom uken for å få god kontinuitet slik at du lærer masse apparatturn.

Treningstider og sted:

Jenter fra Jenter 1 og Jenter 2 (8-9 år)
Mandag eller Onsdag 17.00-18.30 - Leirskallen Turnhall

HOVEDTRENER: Mihaela Luca

Jenter fra Jenter 2 og Jenter 3 (9-16 år)
Mandag 19.00-20.30 - Leirskallen Turnhall

HOVEDTRENER: Lea Eriksen


Treningskontigent - følg link
Kommer i tillegg til semesteravgiften for Jenter 1, Jenter 2 eller Jenter 3.)