18402970_1500186843325917_2430228868271564709_n copy.jpg

UTMELDING

 

Et aktivt turnår følger skoleåret og aktive utøvere flyttes automatisk fra høst- til vårsemesteret, så sant du ikke aktivt melder deg ut av foreningen. Dette gjelder også om man står på ventelistene. Utmelding må skje skriftlig til post@nordstrandturn.no innen 30. november.  Sluttdato er datoen som post@nordstrandturn.no registrerer på utmeldingen. 

Aktive utøvere som ikke har meldt seg ut innen fristene må betale fullt for påfølgende semester.

Ønsker man å si fra seg plassen sin/si opp sitt medlemskap, må dette gjøres skriftlig til post@nordstrandturn.no. Det er m.a.o. ikke gyldig utmelding å gi muntlig beskjed til instruktøren. 

Utøveren fjernes da fra vårt medlemsregister.