GUTTER EKSTRA - DELTAGERE FRA GUTTER 2 og GUTTER 3

topp_gutter.jpg

Hvem kan gå på Gutter 2 & 3 - Ekstra?

Partiet er for deg som allerede går på 2. eller 3. parti og ønsker å trene mer apparatturn og vil gå den tredje dagen i uken på turn. Du bør like alle de 6 apparatene: bøyle, svingstang, ringer, frittstående, sprang og skranke.

Fokusområder: 

Det blir spennende og utfordrende trening med fokus på turnøvelser i apparatene og styrke, spenst, bevegelighet og fiksering. Det forventes at du kommer på alle treningene gjennom uken slik at du får god kontinuitet og lærer masse apparatturn.

Treningstid og sted:

Torsdag kl 19.00-20.30 - Leirskallen Turnhall

HOVEDTRENERE: Øivind Johannesen
Mobil: 47815530

E-post: oivind.halseth@gmail.com 

 

Treningskontigent - følg link

Kommer i tillegg til semesteravgiften for Gutter 2 eller Gutter 3