JENTER 1 - MANDAG og ONSDAG

08_august_2.jpg
 

HVEM KAN GÅ PÅ JENTER BASIS?

HVEM KAN GÅ PÅ JENTER 1

Jenter 1 er for deg som går i 1. - 3. klasse.
På dette partiet blir barna introdusert for flere turnapparater. Vi varmer gjerne opp med lek og musikk, men har et større fokus på mestring av turnøvelser. Enkel styrke og uttøying blir også introdusert på dette partiet.

Fokusområder

Alle barn liker å turne og turn er en svært allsidig idrett. Turning trener hele kroppen og er også grunnstammen i kroppsøving eller gym på skolen. Barneturn skal gi barn utfordringer, spenning og et grunnlag og bygge videre på. Aktiviteter som tar utgangspunkt i gymnastikk og turnøvelser vil gi god grunntrening for alle idretter.
På dette kurset vil barna trene balanse, styrke, spenst, bevegelighet og koordinasjon når de lærer de grunnleggende turnelementene. Vi lærer barna å bli kjent med forskjellige turnapparater og hvilke øvelser som utføres på hvert apparat.


Treningssted og tid:
Mandag og Onsdag kl. 16.00-17.00 - Leirskallen Speilsal

Hovedtrener: Mihaela Luca

Treningskontigent - følg link (Kr. 500,- kommer i tillegg om man ikke er medlem fra tidligere (medlemskontingent).

Det er plass til 10 barn og påmeldte utover dettes settes på venteliste.